Mitelik Modeli

Mizaç Temelli Liyakat
Mitelik

Miteliği en özet haliyle MİZAÇ TEMELLİ LİYAKAT MODELİ olarak ifade ederiz. Aynı zamanda personel yönetiminin etkinliğini, verimliliğini ve ekonomikliğini artırmayı hedefleyen bir danışmanlık ve destek modeli olduğunu da söyleyebiliriz.

Mitelik, şirketlerin en değerli yatırımı olan insan kaynağının verimliliğini sürdürülebilir olarak arttırmaya odaklanan hem pratik kullanım özellikleri sunan hem de çok kapsamlı raporlar üreten bir uygulamadır.

Yaklaşımımız

Mitelik, 16 yıllık bilimsel çalışmalarla oluşturulmuş 9 tip mizaç modeli uygulamasıyla insanın kaynağına inip, bireysel farklılıklarını tespit eden ve bireye özgü eğitim ve danışmanlık çalışmalarıyla devam eden bütüncül yaklaşımı ile etki ve verimliliği arttırır.

Mitelik, insan kaynağının bireysel farklılıklarını, yapısal potansiyeline ait mizaç profilini ve zihinsel yetenek alanları ve edinsel performansına ait sosyal beceri, davranışsal olgunluk değeri ve yetkinlik parametreleri ile bütüncül olarak analiz eder ve değerlendirir.

Dijital altyapısıyla hizmet veren Mitelik’e yöneticiler, çalışanlar ve İK uzmanları katılım sağlayabilirler.

Mitelik Özellikleri

Geleneksel İnsan Kaynakları yaklaşımları; motivasyon, iletişim, iş doyumu, algı, liderlik gibi kavramlardan insana giden bir strateji izler. MİTELİK modeli ise; İnsan Kaynaklarında kullanılan bu kavramları bireyden yola çıkarak inşa etmeyi öngörür.

Ayrıca Mevcut İnsan Kaynakları sistemleri kurumun ya da çalışanların nerede olduğunu ölçmekte, ancak “çalışan potansiyellerinin” neler olduğunu ve nasıl gelişeceğini ortaya koymamaktadır.
Buna karşın MİTELİK modeli kurumun ve çalışanların geçmiş, şimdi ve geleceklerini mizaç temelinde gelişimsel bir anlayışla ortaya koyar.

Böylece çalışanların hem potansiyel hem riskli hem de sonradan kazanabileceği sentetik özelliklerin neler olduğunu tespit etmek ve geliştirmek de mümkün olur.

Yönetici ve Çalışan Analizi

Yöneticiler ve Çalışanlar arasında iki taraflı değerlendirme imkanı sunar.

Liyakat Analizi

Personellerin bireysel özelliklerine ya da pozisyon gereksinimlerine göre analizler gerçekleştirir.

Danışmanlık ve Eğitim

7 farklı türde gerçekleştirilen testler neticesinde danışmanlık ya da eğitim önerileri sunulur.

İşe Alım(Aday Personel)

İşe Alım Öncesinde Adayları Daha hızlı ve yakından tanıma imkanı verir

Risk Analizleri

Kurumsal Uyum, Kurumsal Bağlılık, İşten Ayrılma Risk Analizi vb. başlıklarda risk raporları oluşturur.

Terfi ve Kariyer

Terfisi düşünülen personelleri hızlı bir şekilde analiz etmenizi sağlar ve kariyer rotaları oluşturur.

Sosyal Yeterlilik Analizi

Kurumun yapısı ile uyumlu sosyal yeterliliğinizi ölçer

Zihinsel Yetenek ve Olgunluk Analizi

Bireysel farklılıkları tespit eder, zihinsel yeteneği açığa çıkarır ve olgunluk seviyenizi ölçer

tr_TRTurkish